Ώρες επικοινωνίας e-shop: Δευτέρα - Παρασκευή 8:30 - 16:30
Αποστολές σε όλη την Ελλάδα - Δωρεάν παραλαβή από τις κεντρικές μας αποθήκες

Όροι χρήσης

Στοιχεία Εταιρείας
To lemonakishome.gr , που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως Εταιρεία, είναι ιστοσελίδα διάθεσης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρεία Λεμονάκης Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, στο 2ο χλμ. Ηρακλείου Μοιρών, με Γενικό Εμπορικό Μητρώο (αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.) 77889827000, Α.Φ.Μ. 999743705 και ΔΟΥ Ηρακλείου, τηλ. 2810 299133.  Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.lemonakishome.gr.
Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία, οι χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον η Εταιρεία.

1) Εισαγωγή
Το παρόν κείμενο συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις του Κανονισμού (ΕΕ 2016/1997) όπως αυτός αναθεωρήθηκε με ισχύ από 25/5/2018. Για το λόγο αυτό οποιοσδήποτε χρήστης ή εκπρόσωπος χρήστη δεν συμφωνεί με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της Εταιρείας.

2) Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Η πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Το σύνολο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας, καθώς επίσης και κάθε διακριτικό γνώρισμα, τίτλος, σήματα, εικόνα, γραφιστικές παραστάσεις, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα κ.λ.π αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας. Στην έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας, η οποία όπως αναφέρθηκε προστατεύεται, εκτός των προαναφερθέντων συμπεριλαμβάνεται και η πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Συνεπώς, αντίκειται στο νόμο και συνιστά παράνομη πράξη οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται και αντίκειται στον νόμο η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή ως μέσον για την επίτευξη εμπορικών ή άλλων σκοπών, εκτός εάν έχει προηγουμένως χορηγηθεί έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας ή τινός άλλου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων.
Στην ίδια νομοθεσία περί προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας υπόκεινται και τα ονόματα, οι εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα της εταιρείας, καθώς και τα προϊόντα ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας ή τρίτων μερών. Τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας ή τρίτων μερών αντίστοιχα και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις περί εμπορικών σημάτων (ν. 4072/12).

3) Ευθύνη χρήστη/επισκέπτη/πελάτη

Ο εκάστοτε χρήστης/πελάτης/επισκέπτης, που στο εξής θα καλείται χρήστης στο παρόν κείμενο, ευθύνεται ατομικά και εξατομικευμένα να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις και με τρόπο που δεν αντίκειται στα συναλλακτικά ήθη και τους κανόνες της καλής πίστης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη συναίνεση και αποδοχή των παραπάνω όρων από το χρήστη. Αναλυτικότερα υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα της εταιρείας για: α) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη βλάβη και βλάβη στην εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου 2) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, ανηλικότητας κ.λ.π. 3) ή για οποιαδήποτε αποστολή περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις 4) οποιαδήποτε αποστολή περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου που παραβιάζει ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, απόρρητο, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους. 5) αποστολή ή μετάδοση ή δημοσίευση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών. 6) ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων. 7) παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο, 8) συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

4) Σύνδεσμοι (links)

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας περιλαμβάνονται κάποιοι σύνδεσμοι, που καλούνται διεθνώς links. Οι σύνδεσμοι αυτοί, εφόσον συναινέσει ο χρήστης, έχουν την ιδιότητα να οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις παραπέμπει το χρήστη από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεις, κ.λ.π. Οι ιστοσελίδες αυτές στις οποίες παραπέμπεται ο χρήστης μέσω των links και συσχετίζονται με την εταιρεία κατά αυτόν τον τρόπο, καθιστούμε σαφές μέσω του παρόντος ότι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρείας. Συνεπώς, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μια συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή τυχόν αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοια ιστοσελίδα. Επίσης, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οποιαδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιασδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ύπαρξη των link στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει την έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου τους από την εταιρεία, αλλά σκοπό έχει μόνο την διευκόλυνση των χρηστών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η εταιρεία δημιούργησε την ιστοσελίδα με σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών, γι’ αυτό είναι σημαντικό οι πελάτες της εταιρείας να κατανοήσουν ότι οι πληροφορίες που μας παρέχουν είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση και διεκπεραίωση των παραγγελιών. Οι παρεχόμενες πληροφορίες διαφυλάσσονται από την εταιρεία μας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Είναι οι πληροφορίες που εξατομικεύουν και προσδιορίζουν τον χρήστη άμεσα ή έμμεσα. Τα προσωπικά δεδομένα, λοιπόν, είναι στοιχεία που προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις. Στην ιστοσελίδα της εταιρείας οι χρήστες επιλέγουν αν θα αποκαλύψουν την ταυτότητα τους ή όχι. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να παράσχει στην εταιρεία τα προσωπικά του δεδομένα μόνο εφόσον επιθυμεί να παραγγείλει προϊόντα ή να εγγραφεί στην ιστοσελίδα ή να στείλει email στην εταιρεία.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΑ

Η εταιρεία συλλέγει πληροφορίες αναφορικά με τους χρήστες. Πιο συγκεκριμένα συλλέγει:
1) Τα στοιχεία που ο χρήστης παρέχει στην εταιρεία κατά την εγγραφή του ως πελάτης ή επισκέπτης
2) Τα στοιχεία που παρέχει ο πελάτης για την διεκπεραίωση της παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας
3) Τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης σε συμμετοχές διαγωνισμών
4) Τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας.
Στη ιστοσελίδα της εταιρείας, κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας θα σας ζητηθεί: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομικώς κώδικας κατοικίας, τηλέφωνο και ο τρόπος πληρωμής.
Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής με πιστωτική κάρτα η εταιρεία δεν διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά δεδομένα της πιστωτικής κάρτας του πελάτη, καθώς για την πληρωμή ο πελάτης ανακατευθύνεται στην επίσημη ιστοσελίδα της τράπεζας που συνεργάζεται η εταιρεία. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν πληροφορίες όπως στοιχεία τιμολόγησης ή αποστολής-παράδοσης.
Η Εταιρεία κατά την ηλεκτρονική αποστολή της φόρμας χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που αποστέλλονται προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με την διεκπεραίωση της παραγγελίας ώστε να καταστεί δυνατή ή για επιβεβαίωση ή ταυτοποίηση του πελάτη ή για νέα εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται ή ειδικές προσφορές της εταιρείας ή παραλαβή δώρων κατόπιν κλήρωσης διαγωνισμού.
Οι πελάτες της εταιρείας έχουν δυνατότητα επιλογής να λαμβάνουν τέτοιου είδους μηνύματα επικοινωνίας από το e-shop στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση estore@lemonakishome.gr.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η εταιρεία προκειμένου να καταστήσει δυνατή την εκπλήρωση και αποστολή των παραγγελιών ή την κράτησή τους απαιτεί την συλλογή των προαναφερθέντων πληροφοριών. Συνεπώς, η κατάθεση των προσωπικών δεδομένων των πελατών, σημαίνει ότι αποδέχονται τους όρους της εταιρείας και συναινούν τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας. Οι φορείς που συνεργάζονται με την εταιρεία υπό οποιαδήποτε μορφή υποχρεούται από την εταιρεία να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται ατην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεομένων. Η εταιρεία σε καμία άλλη περίπτωση δεν μπορεί να μοιραστεί με τρίτον τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός κι αν αυτό ζητηθεί μέσω της νομίμου οδού.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μόνο για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω, εκτός κι αν έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για περαιτέρω επεξεργασία και χρήση. Για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για χρήση άλλη από την αναφερόμενη θα ζητηθεί προηγουμένως η συγκατάθεση του πελάτη.
Προβλέπεται η χρήση των προσωπικών δεδομένων πελατών για σκοπούς διαφήμισης, μέσω μηνυμάτων marketing που σχετίζονται με την εταιρεία μας και μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
Υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής οποιαδήποτε στιγμή ή να επιλέξετε τα είδη επικοινωνιών με την εταιρεία.

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της εταιρείας δεν χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς, εκτός κι αν έχετε δώσει προηγουμένως την συγκατάθεσή σας.
Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφήμισης στους ήδη υπάρχοντες πελάτες για προϊόντα σχετικά με αυτά που έχετε αναζητήσει ή χρησιμοποιήσει ή σας ενδιαφέρουν.
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνεται τέτοια μηνύματα υπάρχει η δυνατότητα διακοπής τους ακολουθώντας τις οδηγίες μέσα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΠΡΕΠΕΙ να γίνει κατανοητό στους πελάτες μας πως είναι δυνατή η διατήρηση των προσωπικών τους δεδομένων ή η χρήση αυτών για νομικούς λόγους όπως η πρόληψη, η απάτη, η ανίχνευση ενός εγκλήματος ή οποιαδήποτε άλλη κατάχρηση των υπηρεσιών μας και των συστημάτων πληροφορικής.

COOKIES
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας της. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως η παρούσα, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες. Επιπλέον μας επιτρέπουν να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό & επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα μας.

Τα cookies χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:
– Αυστηρά απαιτούμενα cookies. Αυτά τα cookies απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία τους ηλεκτρονικού μας καταστήματος και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Αυτά τα cookies ορίζονται μόνο ως απάντηση σε επιλογές που κάνατε, όπως γλώσσα, νόμισμα, περίοδο σύνδεσης, προτιμήσεις απορρήτου. Μπορείτε να ορίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να αποκλείει αυτά τα cookies, αλλά ο ιστότοπός μας ίσως να μην λειτουργεί σωστά στη συνέχεια.
– Ανάλυση και Στατιστικά. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να μετράμε την επισκεψιμότητα επισκεπτών μας και να βλέπουμε πηγές επισκεψιμότητας συλλέγοντας πληροφορίες σε σύνολα δεδομένων. Μπορούν επίσης να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε ποια προϊόντα και ενέργειες είναι πιο δημοφιλή.
– Διαφήμισης. Αυτά τα cookie συνήθως καθορίζονται από τους συνεργάτες μάρκετινγκ και διαφήμισης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτούς για να δημιουργήσουν ένα προφίλ που σας ενδιαφέρει και αργότερα να εμφανιστούν σχετικές διαφημίσεις. Αν δεν επιτρέπετε αυτά τα cookies, δεν θα εμφανίζονται στοχευμένες διαφημίσεις για τα ενδιαφέροντά σας.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα μας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα του για επαναληπτικό μάρκετινγκ.
Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από μία τέτοια χρήση των cookies από την Google, πατώντας εδώ. Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε τον Περιηγητή σας (chrome,firefox edge κλπ), να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google κλπ). Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής αλλά και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google. Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την πολιτική για cookies οποτεδήποτε. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική Cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική Cookies είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.
Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Δεν ελέγχουμε αυτά τα Cookies.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Σε περίπτωση που οι επισκέπτες της σελίδας μας είναι ανήλικοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της εταιρείας μας μόνο με την προηγούμενη γονική συναίνεση και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Αν τα υποβάλλουν, η εταιρεία διαγράφει τα στοιχεία αυτά και δεν διατηρείται σχετικό αρχείο.

Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων:

Ευαίσθητα δεδομένα αποτελούν ειδικές κατηγορίες σχετικές με εσάς. Ειδικότερα τα στοιχεία που αφορούν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, γενετικά δεδομένα, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, την υγειά ή την σεξουαλική ζωή ή οποιοδήποτε στοιχείο που προσιδιάζει στα παραπάνω και αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του φυσικού προσώπου. Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να επεξεργαστούν από την εταιρεία, εφόσον τα έχετε καταστήσει δημόσια, για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας της εταιρείας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος έχουν την δυνατότητα να επέμβουν στα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που έχουν κοινοποιήσει αλλάζοντας, συμπληρώνοντας, ή διαγράφοντας τα δεδομένα αυτά. Σε περίπτωση διαγράφης από μέρους του χρήστη η εταιρεία θα προβεί σε άμεση διαγραφή των αντίστοιχων πληροφοριών από τα αρχεία που διατηρεί, εφόσον βεβαιωθεί ότι η ενέργεια έγινε από το ίδιο το πρόσωπο του χρήστη. Η ίδια ενέργεια διαγράφης από το χρήστη μπορεί να γίνει και μέσω της ιστοσελίδας του λογαριασμού χρήστη. Να επισημάνουμε πως η εταιρεία τηρεί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις του ισχύοντος κανονισμού, αλλά απαιτείται και η ασφάλεια του κωδικού πρόσβασης των χρηστών από τους ιδίους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας διασφαλίζονται μέσω της τεχνολογίας SSL (SECURE SOCKET LAYER) , η οποία στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της SSL σύνδεσης. Μέσω της τεχνολογίας αυτής διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών ως προς οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, αποκάλυψη , απώλεια, κακή χρήση, αλλαγή ή καταστροφή. Επίσης, οι φυλλομετρητές ( Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari) είναι συμβατοί με την προαναφερόμενη τεχνολογία ασφάλειας καθώς υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στην ιστοσελίδα μας. Η εταιρεία μας έχει υιοθετήσει διαδικασίες ασφάλειας των πληροφοριών οι οποίες είναι πλήρως εναρμονισμένες με τα διεθνή πρότυπα και τη νομοθεσία. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της εταιρείας είναι εφικτή μόνο από το προσωπικό και τους αμέσους συνεργάτες της εταιρείας. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα η εταιρεία θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ειδοποίηση της παραβίασης.

ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας παρέχουν κάποια προσωπικά δεδομένα τους στην εταιρεία, γεγονός που τους καθιστά υποκείμενο των δικαιωμάτων αυτών. Ως υποκείμενα των δικαιωμάτων τους οι χρήστες διατηρούν συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα που απορρέουν από τους ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων. Αναλυτικά επισημαίνονται τα κυριότερα: 1) δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, εφόσον το επιθυμεί ο χρήστης να απόσχει από την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων οπού δεν επιθυμεί. 2) δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων που διατηρούνται στο αρχείο της εταιρείας κατόπιν αιτήματος του χρήστη 3) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, εφόσον κρίνετε πως είναι ανακριβή τα δεδομένα που διατηρούνται ή επεξεργάζονται παράνομα ή σας είναι απαραίτητη για πιθανή θεμελίωση νομικών αξιώσεων. 4) δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες που διατηρεί η εταιρεία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα ή να λάβετε δωρεάν σχετικό αντίγραφο αυτών. Διατηρούμε το δικαίωμα εύλογης αμοιβής για κάθε περαιτέρω αντίγραφο. 5) δικαίωμα φορητότητας, οπού μετά από δικό σας αίτημα τα προσωπικά σας δεδομένα θα μεταφερθούν από το αρχείο της εταιρείας σε κάποιον υπεύθυνο επεξεργασίας που εσείς θα μας υποδείξετε. 6) δικαίωμα διαγράφης, διατηρείται το δικαίωμα διαγράφης των προσωπικών σας δεδομένων σε κάθε περίπτωση και οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, εκτός αν δεσμευόμαστε δια της νομίμου οδού. 7) δικαίωμα εναντίωσης κατά το οποίο μπορείτε να κάνετε χρήση οποιαδήποτε στιγμή με το να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει προηγουμένη συγκατάθεση σας στην επεξεργασία αλλά στηρίζεται σε έννομο συμφέρον της εταιρείας ή τρίτου. Στην περίπτωση αυτή της εναντίωσης καλείστε να διευκρινίσετε κατά πόσο επιθυμείτε να διαγράφουν τα προσωπικά σας δεδομένα ή να περιοριστεί η επεξεργασία τους.
8) δικαίωμα υποβολής καταγγελίας για εικαζόμενη παράβαση νομοθεσίας περί απορρήτου με την εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

***Τα αιτήματα σας ικανοποιούνται εντός 30 εργάσιμων ημέρων, εφόσον το επιτρέπει η φύση του εκάστοτε αιτήματος. Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παράσχουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα βάσει νομοθετικών διατάξεων. Σε αυτήν την περίπτωση θα σας ενημερώνουμε για το λόγο της άρνησης.
Τέλος να αναφέρουμε ότι σε περιπτώσεις που δεν μπορούμε να σας εντοπίσουμε ως υποκείμενο των δεδομένων, η εταιρεία δεν υποχρεούται να συμμορφωθεί με το αίτημά σας.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ:
Ο παρόν ιστότοπος της εταιρείας σηματοδοτεί την αποδοχή των παραπάνω ορών ως προς την συγκατάθεση σας στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την πολιτική ιδιωτικότητας της εταιρείας μας, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του ιστότοπου.

To site.gr χρησιμοποιεί Cookies!

Χρησιμοποιούμε cookies, για να σου προσφέρουμε προσωποποιημένη εμπειρία περιήγησης. Κάνε «κλικ» στο κουμπί «Αποδοχή Όλων» και βοήθησέ μας να προσαρμόσουμε τις προτάσεις μας αποκλειστικά στο περιεχόμενο που σε ενδιαφέρει. Εναλλακτικά κλίκαρε αυτά που θες και πάτα «Αποδοχή Επιλεγμένων»!

To site.gr χρησιμοποιεί Cookies!
Powered by NETMECHANICS